Blogg

#makeabortionsafeagain

Kvinnor borde få bestämma själva om, när, med vem och hur många barn de vill ha. En viktig del för att göra det möjligt är tillgång till säkra aborter.

Idag är det 1 år sedan Donald Trump införde Gag rule. Varför uppmärksammar vi det i Sverige? Jo, för att USA står för en stor del av det hälsobistånd som så många människor är i desperat behov av. När Trump införde Gag rule ströp han allt bistånd till organisationer som arbeta med abortfrågor, abortrådgivning och eftervård. Detta leder till döden för många kvinnor och flickor.

Minskar aborterna när stödet till abortvård minskar? Svaret är nej. Aborterna blir osäkrare och därmed farligare. Desperata kvinnor som inte får tillgång till abort äter krossat glas, dricker blekmedel eller för upp vassa kvistar i underlivet för att avbryta en oönskad graviditet. Varje år dör 10000-tals kvinnor och miljontals får allvarliga skador efter att ha gjort abortförsök själva eller hos någon utan vårdkunskap.

Därför står jag idag och alla dagar upp för aborträtten!